miércoles, 18 de julio de 2012

ADJUDICACIONS EN OBRA PUBLICA


La nostra cartera de clients esta prop de arribar als 1000 clients durant aquests, mes de  20 anys, de experiència acumulada al sector de les excavacions i moviments de terres i serveis auxiliars, de les quals destaquem clients i obres adjudicadas mes importants :

 Client :                                                              Principals obras :            

AJUNTAMENT DE CANYELLES:                -Col·lector sector del Pou nou.

DIPUTACIÓ DE BARCELONA                    -Esbrossada i arranjament de cami, Vora Sitges a Canyelles.
ADF PUIG DE L´ALIGA:

AJUNTAMENT DE CANYELLES:                -Reparació i canalització de edar, urb. Cogullada.

AJUNTAMENT DE CANYELLES:                -Camp de futbol zona esportiva.

AJUNTAMENT DE CANYELLES:                -Camp de futbol urb. Can Roca .

EUDC ZONA RESIDENCIAL                       -Reparació de voreres ronda Gaudi, urb. Califòrnia.
CALIFÒRNIA:

EUDC ZONA RESIDENCIAL                       -Enderroc de caseta informació i reposició de panot.
CALIFORNIÀ:

AJUNTAMENT DE CANYELLES:               -Millora dels paviments entrada del sector las Palmeres i
                                                                re-perfilat de paviments de terra amb material granular.

EUDC ZONA RESIDENCIAL                       -Tram de col·lector de sanejament urb.California
CALIFÒRNIA:


No hay comentarios:

Publicar un comentario