miércoles, 18 de julio de 2012

CANALITZACIÓ I RASES (currículum)


La nostra cartera de clients esta prop de arribar als 1000 clients durant aquests, mes de  20 anys, de experiència acumulada al sector de les excavacions i moviments de terres, de les quals destaquem les mes importants en canalització i rases:Client :                                                      Principals obras canalitzacio i rases.

CANALIZACIONES                                 -Rases per instal·lació de gas a Urb Mas d'en Serra (Sant Pere            
DEL GARRAF                                             de Rives)

PIROTÈCNIA IGUAL S.A.                        -6000 metres de rasa per instal·lació de canonada alta pressió
                                                                     Contra incendis. Tapat de la mateixa .1999

SCRINSER S.A.                                      -Protavilidad d'aigua potable (Abrera) Tram Sant Pere de
                                                                  Rives Canyelles. Tapat de rasa i retirada de sobrants de
                                                                  rasadora.

SCRINSER S.A.                                      -Desdoblament N-340 tram els Monjos. Zanjeo i tapat
                                                                  desviació de canonada general de gas.
INSTALACIONES CORBELLA S.A.           -Col·lector de sanejament Sant Cugat de Sesgarriges.

SOLOW                                                  -2000 m / l. de rasa per instal · lació de canonada de
                                                                 bombament per Sanejament, a Urb Cases del Mar (Els Colls)
                                                                 fins a Roquetes (antic Sabeco).   2002                    
                                                              -10.000 m / l. de rasa per a Instal·lació d'aigua corrent Urb.
                                                                 Daltmar. Tapat de rasa i retirada de sobrants de rasadora. 2003
                                                              -1500 m / l. de rasa en platja de Castelldefells per instal·lació de
                                                                 Canonada d'aigua per a dutxes platja.   2002      
LECTRO 90                                            -Serveis diversos per instal·lació de cablejat elèctric, tant línies
                                                                  subterrànies com línies aèries, a la zona d'Alt Penedès. Del 93 al
                                                                  2006
ROCA GOMEZ S.A.                                -Canalització per a cablejat elèctric zona industrial Decatlon.
                                                                  2007

AJUNTAMENT DE                                   -2000 m / l. de col · lector de sanejament cases del "Pou Nou"
CANYELLES                                               2008

LANDEKER                                            -400 m / l. de rases per a evacuació d'aigües pluvials en
                                                                     aparcament de Hiper Simply de Vilanova i la geltru. 2009
AIGÜES DE CATALUNYA                       -Excavació de 200 mts. de rasa per col · locació de cablejat
                                                                  elèctric (urb.Can Roca). 2009
EUDC ZONA                                         -300 m / l. de col · lector de sanejament a Urb Califòrnia. 2010
RESIDENCIAL CALIFORNIA                            

BONILLAS OBRAS Y                            -Eix Diagonal (Dragados) 18.000 m / l. de rasa 30x30 cm. 2011
PROYECTOS

ELECNOR S.A.                                      -Avaries elèctriques soterrades Zona nord de Tarragona,    
                                                                  Vendrell, Sant Salvador i Torredembarra, 2012.


No hay comentarios:

Publicar un comentario